מסלול Light

בכפוף לתנאי התוכנית.
נפח גלישה של 100MB בחודש- קצב העברת נתונים בחבילות הגלישה שבמסלול החיוב יהיה על פי המהירות המקסימאלית המתאפשרת ברשת פלאפון במועד הגלישה בפועל (לא כולל שדרוגי רשת עתידיים) ועל ידי המכשיר שברשותך (הבהרות לעניין זה בהסכם ההצטרפות).המהירות הינה עד לנפח הגלישה הכלול בחבילת הגלישה הנבחרת.

"דקת שיחה"/"הודעת SMS" הכלולות בתשלום החודשי הקבוע בתכנית- בחיוג/משלוח אל מפעילי תקשורת ישראלים, בישראל, לא כולל שירותים, משחקים, מספרים מיוחדים, כוכביות, ג'וואל וכד'. תעריף דקת שיחה מעבר לדקות הכלולות- 18 אג', תעריך משלוח הודעת SMS מעבר להודעות הכלולות- 12 אג' ותעריף העברת נתונים 12.1 אג' ל- 1MB גלישה.

לידיעתך, מעבר לתכנית זו מתכנית פלאפון/youphone כרוך בהחלפת כרטיס ה- SIM שברשותך לכרטיסSIM אחר ללא תשלום. תוך מס' ימים מבקשתך למעבר לתכנית זו, יישלח אליך כרטיסSIM חדש אל כתובתך המעודכנת בפלאפון. כרטיס ה-SIM יהיה בתוקף ל-30 יום מהיום בו ישלח אליך. לאחר פקיעת תוקף הכרטיס, לא ניתן יהיה לעבור לתכנית זו. עם קבלת כרטיס ה-SIM החדש, עליך להיכנס לאתר וואלה בכתובתhttp://wallamobile.walla.co.il/_ ולבצע הפעלה שלו על פי ההנחיות בגלויה המצורת לכרטיס ועם ביצוע ההנחיות ניתן יהיה להשתמש בו. עד לשימוש בכרטיס ה-SIM החדש ברשת, יחולו תנאי התכנית הקודמת. לאחר תחילת שימוש בכרטיס הSIM החדש, תיכנס תכנית זו לתוקף בתחילת מחזור החיוב שלאחר חיבור כרטיס ה-SIM החדש לרשת פלאפון

פלאפון רשאית להפסיק את התכנית בכל עת, לפי שיקול דעתה. התכנית מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד.

פלאפון תקשורת בע"מ ח.פ 511076572.