Walla Mobile Classic

התכנית כוללת 5000 דקות, 5000 SMS ו GB25 בחודש.

במהלך 24 החודשים הראשונים יהיה התשלום החודשי :
למצרפים מנוי 1 – 34.9 ₪ לחודש
למצרפים 2 מנויים ומעלה – 29.9 ₪ לחודש למנוי
מהחודש ה- 25 יהיה התשלום 99 ₪ לחודש למנוי

מעבר של לקוחות פלאפון או אחד ממותגי המשנה שלה לתכנית זו (כולל מעבר מתכנית אחרת של ואללה mobile ) קיים חיוב חד פעמי בגין דמי מעבר בסך 49 ₪ עבור כל מנוי שיעבור לתוכנית.

במסגרת התכנית אתה נהנה משירות smart call המאפשר להימנע מקבלת שיחות ממספרים ספציפיים
שהוגדרו בשירות כגון : שיחות ממכונות אוטומטיות, הודעות קוליות מתפרצות, שיחות פרסומיות.

דקות השיחה הכלולות בתכנית חלות בחיוג אל מנויי מפעילי תקשורת ישראלים, בישראל, לא כולל שירותים, כוכביות וכו'. SMSכלולים – במשלוח הודעות SMS מהמכשיר אל מנויי מפעילים סלולריים ישראלים, בישראל. תעריף דקת שיחה / הודעת SMS מעבר לכמות הכלולה : 19 אג' לפירוט יעדים שאינם נכללים במכסות הדקות וההודעות שבמסלול ושהחיוג אליהם יחויב בתשלום (יעדי תוכן, שירותים, מפעילים פלשתינאים וכד') יש לעיין בהסכם.

קצב העברת נתונים במסגרת נפח העברת הנתונים הכלול במסלול, יהיה על פי המהירות המקסימאלית המתאפשרת ברשת פלאפון במועד הגלישה בפועל (לא כולל שדרוגי רשת עתידיים) ועל ידי המכשיר שברשותך (הבהרות לעניין זה בהסכם).

בסיום הנפח הכלול במסלול וחבילת ההרחבה, תעודכן עבורך אוטומטית תוספת נפח גלישה של2GB בתעריף של 9.9 ₪.
אם המנוי ינצל גם אותה במלואה לפני תום מחזור החיוב, תעודכן עבורו חבילת גלישה נוספת בנפח של2GB וכך עד למכסה של 5 חבילות נוספות במחזור חיוב, כלומר עד לשימוש מקסימלי של10GB נוספים מעבר לנפח חבילת הגלישה שבמסלול וחיוב מרבי נוסף של 49.5 ₪ במחזור חיוב. לאחר מכן הגלישה תיעצר.

לתשומת ליבך, מעת לעת מוצעות מגוון תכניות והטבות מוזלות במרכזי השירות/ במוקדים הטלפוניים. הנך מוזמן לפנות באמצעים אלה ולבחון את ההצעות.
פלאפון רשאית להפסיק את התכנית בכל עת, לפי שיקול דעתה. התכנית מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד. המחירים כוללים מע"מ. פלאפון תקשורת בע"מ ח.פ 511076572.