וואלה! mobile - כשר

תכנית וואלה! mobile כשר כוללת 5000 דקות שיחה בשעות חו"ל התשלום החודשי הקבוע מדורג לפי כמות המנויים המצטרפים לתוכנית: במהלך 12 החודשים הראשונים יהיה התשלום:

29 ₪ לחודש למנוי אחד
22 ₪ לחודש למנוי בהצטרפות עם 2 מנויים (סה"כ 44 ₪ לחודש)
19.6 ₪ לחודש למנוי בהצטרפות עם 3 מנויים (סה"כ 59 ₪ לחודש)
18.5 ₪ לחודש למנוי בהצטרפות עם 4 מנויים (סה"כ 74 ₪ לחודש)
17.8 ₪ לחודש למנוי בהצטרפות עם 5 מנויים (סה"כ 89 ₪ לחודש)

מהחודש ה- 13 יהיה התשלום 99 ₪ לחודש לכל מנוי

דקת שיחה בשעות שבת** – 10 ₪ לדקה.

*שעות חול –משעה 17:00 במוצ"ש ו/או מוצאי חג ועד לשעה 20:00 ביום ו/או ערב חג.
**תעריף שבת – משעה 20:00 ביום ו' ו/או ערב חג ועד השעה 17:00 במוצ"ש ו/או ערב חג.

במעבר של לקוחות פלאפון או וואלה לתכנית זו, קיים חיוב חד פעמי בגין דמי מעבר בסך 29.90 ₪. הסכום ייגבה עבור כל מנוי שיעבור לתוכנית.

500 דקות שיחה בזק בינלאומי במסגרת מסלול החיוב שבתכנית:
עד 500 דקות שיחה בחודש, לנייחים במדינות נבחרות (ארה"ב וקנדה גם לניידים). בחיוג 014, באמצעות בזק בינלאומי. חיוג ליעדים שלא במסגרת הטבה זו או חריגה מ- 500 דקות הוא על פי מחירון בזק בינלאומי. החיוג הינו בכפוף לשימוש אישי, סביר והוגן כהגדרתו בהסכם. רשימת המדינות ויתר תנאי ההטבה כמפורט בהסכם. הטבה זו תינתן לתקופה של עד 36 חודשים וכל עוד המנוי במסלול החיוב שבתכנית ובסיומה תתבטל באופן אוטומטי. מעבר מסלול /תכנית יביא לביטול ההטבה.

דקות שיחה כלולות - בחיוג אל מנויי מפעילי תקשורת ישראלים, בישראל, לא כולל שירותים, כוכביות וכו'.

תעריף דקת שיחה מעבר לכמות הדקות הכלולות במסלול החיוב : 19 אג'
לפירוט יעדים שאינם נכללים במכסות הדקות וההודעות שבמסלול ושהחיוג אליהם יחויב בתשלום) יעדי תוכן, שירותים, מפעילים פלשתינאים וכד') יש לעיין בהסכם.

לתשומת ליבכם, מעת לעת מוצעות מגוון תכניות והטבות מוזלות במרכזי השירות/ במוקדים הטלפוניים. הנכם מוזמנים לפנות באמצעים אלה ולבחון את ההצעות.

פלאפון רשאית להפסיק את התכנית בכל עת, לפי שיקול דעתה. התכנית מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד. המחירים כוללים מע"מ.

פלאפון תקשורת בע"מ ח.פ 511076572.