SIM חינם למצטרפים באתר. עכשיו בוואלה! mobile. 29.90 שח לחודש + 30GB גלישה | גלישה ברשת המהירה. בכפוף לתנאים.

הפעל את ה-SIM והתחל לקבל שיחות

המסלול המומלץ!

29.90 שח לחודש. מחיר לשנתיים
 • דקות ו-SMS
 • חבילת גלישה בנפח 30GB
 • המחיר למשך שנתיים

אקסטרה גלישה

34.90 ₪ לחודש למנוי, בצירוף 2 מנויים. בצירוף מנוי אחד 39.90 ₪ לחודש. מחיר לשנתיים, 29.90 ₪ לחודש ממנוי שני ומעלה. בצירוף מנוי אחד 34.90 ₪ לחודש. המחיר מתעדכן אוטומטית בחשבונית
 • דקות ו-SMS
 • חבילת גלישה בנפח 50GB
 • המחיר למשך שנתיים
 • 29.90 ₪ לחודש ממנוי שני ומעלה. בצירוף מנוי אחד 34.90 ₪ לחודש. המחיר מתעדכן אוטומטית בחשבונית

מחיר קבוע ל- 5 שנים

29.90 ₪ לחודש ממנוי 3 ומעלה. בצירוף 2 מנויים: 39.90 ₪ לחודש, בצירוף מנוי אחד: 49.90 ₪ לחודש. המחיר מתעדכן אוטומטית בחשבונית.
 • דקות ו-SMS
 • חבילת גלישה בנפח 100GB
 • 500 דקות שיחה לחו"ל
 • המחיר למשך 5 שנים
 • 29.90 ₪ לחודש ממנוי 3 ומעלה. בצירוף 2 מנויים: 39.90 ₪ לחודש, בצירוף מנוי אחד: 49.90 ₪ לחודש. המחיר מתעדכן אוטומטית בחשבונית.

מסלול כשר

29₪ לחודש, מנוי נוסף בתוספת 15₪
 • מסלול כשר
 • דקות בימי חול בלבד
 • 500 דקות שיחה לחו"ל
 • מנוי נוסף בתוספת 15 ₪ לחודש בלבד. המחיר מתעדכן אוטומטית בחשבונית